UA-117270101-1 DANH SÁCH BIỂU MẪU - CAT LINH GROUP
slider

DANH SÁCH BIỂU MẪU

17-10-2015
DANH SÁCH BIỂU MẪU
STT TÊN BIỂU MẪU TẢI VỀ
Đơn xin nghỉ việc Tải về
Đơn xin nghỉ phép Tải về
Đơn xin nghỉ không lương Tải về
Biên bản bàn giao công việc Tải về
Đơn xin nghỉ thai sản Tải về
Biên bản bàn giao tài sản Tải về
Đơn xin đưa thiết bị ra ngoài công ty Tải về
Đơn xin đưa thiết bị vào trong công ty Tải về
Đơn xin trở lại công tác Tải về
Đề xuất tuyển dụng Tải về
Đánh giá kết quả phỏng vấn Tải về
Đánh giá thử việc Tải về
Phiếu đề nghị giải quyết công việc Tải về
Đơn xác nhận giờ làm việc Tải về
Giấy giới thiệu Tải về

Thông tin khác